ÖYKÜLERLE DAVRANIŞ EĞİTİMİ

Akademik çalışmaların ve başarının yanında, bir bütünsellik içinde çocukların ve gençlerin doğru değerlerle gelişmesini, büyümesini hedeflemekteyiz. Batı’da davranış eğitimi çocuklara küçük yaşlardan itibaren okullarda verilmektedir.

     Çocuklarımızın yaşamlarında daha başarılı ve mutlu bireyler olmaları, toplum içinde iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yer alabilmeleri amacıyla davranış eğitimi çalışmaları yapmaktayız. Davranış eğitimini program dahilinde bir müfredatla, bu müfredata eşlik eden etkinliklerle ve oyunlarla, aynı zamanda danışman Psikolog Berrin Göncü Işıkoğlu’nun hazırladığı öykülerle davranış eğitimi- Tali setlerini okuyarak uygulamaktayız.

            Davranış Eğitimi çalışmalarında amaç; çocuklarımıza tüm sene boyunca öyküler ve etkinlikler yoluyla evrensel yaşam değerlerini öğretmektir. Bu eğitim  ‘önleyici’ bir yaklaşım içinde olmayı, etik değerler açısından farkındalık yaratmayı amaçlar. İlişkiler çatışmaya dönüşmeden, eğitim ile çocuklara etik değerlerin öğretilmesi hedeflenmiştir. Odak noktamız etik değerlerin anlaşılması ve uygulanmasıdır Bu doğrultuda her hafta sınıf ve belirlenen konular ile ilgili değişik etkinlikler yapılacak ve öyküler okunacaktır.

 
 
 Karakter Eğitiminin Ana Öğeleri

            EVRENSEL TEMEL ETİK DEĞERLER karakterin altı temel taşını belirler. Bu özelliklere sahip kişiler güçlü kişilerdir.

         Derslerde Öğretilen Konu Başlıkları

            • Dürüstlük
            • Düşüncelilik
            • Saygı
            • Sevgi
            • Merhamet
            • Sorumluluk
            • Adalet
            • İyi Yurttaş Olmak
            • Erdemlilik
            • Verdiği Sözü Tutmak
            • Sadakat
            • Dostluk
            • Vefa
            • İlkeli Olmak
            • Çalışkanlık
            • Kibarlık
            • Zamanında Olmak
            • İyi Dinleyici Olmak
            • Hazırlıklı Olmak
            • Paylaşımcılık
            • Hoşgörü
            • Hedefleri Olmak
            • Yanında Olmak

 

0216 417 03 12
İDEALTEPE MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10 İDEALTEPE /MALTEPE