NEDEN ÇOCUĞUN 100 DİLİ ?

Bizim için her çocuk bir başkahraman ve kendi bilgisini yapılandırabilecek yetilere sahiptir. Çünkü çocuk meraklıdır, sosyaldir ve oyun oynarken öğrenebilir. “Çocuğun 100 Dili” vardır, yani çocuk çok çeşitli dillerle iletişime geçebilir. Projeler boyunca çocuklar meraklarını takip ederek, oyunlarının içinde daha fazla derinlemesine araştırma yapar, dener, üretir, hayatı her yönüyle tam da hayatın içinde yaşayarak, kalıcı bilgiler edinerek öğrenirler ve bunu kendi “dilleri”yle açığa çıkararak bize gösterirler. İşte çocuğun doğuştan sahip olduğu bu dillerini kaybetmeden öğrenmeleri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Hazır bilgi ve ezbere hayır diyoruz, üretme, araştırma, deneme ve 100 diliyle öğrenmeye yer veriyoruz.

 

Bir çocuk 100’den ibarettir.
Bir çocuğun 100 lisanı,
100 eli,
100 fikri,
100 düşünme şekli,
oynama şekli ve konuşma şekli vardır.
100 her zaman 100…
dinleme şekli,
sevme şeklidir;
şarki söylemek ve anlamak için,
keşfetmek için…
100 zevk,
100 dünya
icat etmek için,
hayali kurulacak 100 dünya.
Bir çocuğun 100 lisani vardır;
(ve yüzlerce yüzlerce dahası)
ama 99’unu çalıyorlar.
Okul ve bu kültür,
kafayla vücudu ayırıyor.
Onlar çocuğa:
elleri olmadan düşünmesini,
kafasi olmadan yapmasını,
zevk almadan anlamasını,
sadece yılbaşlarında ve bayramlarda
sevip şükretmesini söylüyorlar.
Onlar çocuğa:
zaten orada olan bir dünyayı keşfetmesini söylüyorlar
ve geri kalan 99unu çalıyorlar.
Onlar çocuğa:
iş ve oyunun,
gerçek ve fantezinin,
bilim ve hayal etmenin,
yerin ve göğün,
sebep ve rüyanın
birbirine ait olmadığını söylüyorlar.
Ve onlar çocuğa
100’ün orada olmadığını söylüyorlar.
Çocuk onlara:
İmkansız, 100 işte orada! diyor.
Loris Malaguzzi

0216 417 03 12
İDEALTEPE MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10 İDEALTEPE /MALTEPE